Τεχνικές Υπηρεσίες Φυσικοθεραπευτηρίου

Το Φυσικοθεραπευτήριό μας, προσφέρει τις παρακάτω τεχνικές υπηρεσίες:
  • Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση
  • Θεραπευτική περίδεση - medical taping
  • Θεραπευτική άσκηση
  • Κατ' οίκον φυσικοθεραπεία
  • Θεραπευτική μάλαξη
  • Λεμφική μάλαξη
  • Αθλητική μάλαξη
  • Trigger point therapy
  • Έλξεις