Ιοντοφόρεση

Ιοντοφόρεση είναι η φυσιοθεραπευτική μέθοδος χορήγησης ενός υδατοδιαλυτού φαρμάκου στο σώμα με την βοήθεια γαλβανικού ρεύματος. Δηλαδή πρόκειται για μια ‘‘ένεση’’ χωρίς βελόνα. Είναι μια θεραπευτική τεχνική που περιλαμβάνει την εισαγωγή ιόντων στους ιστούς των σωμάτων με τη βοήθεια ενός άμεσου ηλεκτρικού ρεύματος. Ο τρόπος με τον οποίο τα ιόντα κινούνται αποτελεί τη βάση για την ιοντοφόρεση. Τα θετικά φορτισμένα ιόντα οδηγούνται στους ιστούς από το θετικό πόλο, και τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εισάγονται από τον αρνητικό πόλο.

Η φωνοφόρεση γίνεται με τη χρήση του υπερήχου και κάποιας αντιφλεγμονώδους αλοιφής. Η επίδραση των υπερήχων προκαλεί την ταχύτερη απορρόφηση των φαρμακευτικών συστατικών από το δέρμα και την γρηγορότερη μεταφορά τους στους τραυματισμένους ιστούς, επιταχύνοντας τα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Συχνές χρήσεις γίνονται σε οστεοαρθρίτιδα, τενοντοελυτρίτιδα, θυλακίτιδα, τενοντίτιδα, συγκάμψεις, διαστρέμματα, ιστικές κακώσεις και νευρινώματα.

Η ιοντοφόρεση έχει ως αποτέλεσμα:
  • Ελάττωση του πόνου
  • Μείωση μυικού σπασμού
  • Βελτίωση κυκλοφορίας αίματος
  • Αύξηση μυικού τόνου σε υποτονικούς μύες